≡ Menu

Foredrag

“SIG DET SOM DET ER”

Et kort humoristisk foredrag om, hvordan
det psykiske arbejdsmiljø bestemmes
af medarbejdernes mod til at gå til
hinanden, når noget er svært.

Foredraget tager afsæt i hvordan vi som mennesker lever
i en tid, hvor stræben efter at leve det perfekte liv, skaber
afstand imellem os, og suger energi.

Der gives eksempler på, hvordan dette kan komme til
udtryk i en organisation, og hvilke konsekvenser det kan
have for medarbejdernes trivsel.

Hvad tager du med fra foredraget?

Refleksioner over:
• Hvordan vi som medarbejdere kan
forebygge stress og konflikter, ved at
sætte det, vi tror de andre forventer af os, i
parentes.
• Hvilken arbejskultur ønsker vi for os selv?
Maskeradebal eller oprigtighed?
• Hvad jeg selv kan gøre for at
skabe et godt psykisk arbejdsmiljø.

Formål

Foredraget har til formål, at hjælpe
organisationens medarbejdere til et øget
fokus på betydningen af, at gå til hinanden når
noget ikke ”spiller”.
Foredraget er kickstarter til en arbejskultur
med mere arbejdsglæde og teamspirit.

Lokation og Varighed

Foredraget varer cirka 30 min., og kan
afholdes hos jer, eller i Rådhustorvets
Sundhedsteam’s indbydende lokaler i
Horsens centrum.

Udtalelse fra medarbejder på horsens teater:
“Tusinde tak for sidst. Det var en stor fornøjelse at have besøg af dig.
På en skøn, nærværende men også humoristisk måde satte du alvorlige emner på dagsordenen. Det gav stof til eftertanke, og nogle gode reflekterende snakke efterfølgende”.