≡ Menu

Udtalelser

Jeg synes, at det er det bedste kursus jeg nogen sinde har deltaget i vedrørende kommunikation, og som ”gammel rotte” med 25 år på bagen som sagsbehandler, har jeg stiftet bekendtskab med meget… Men 2 undervisere, som matcher hinanden og oplægget samtidig med, at vi kun var 8-10 deltagere, var det bare fantastisk og meget betryggende. Der blev fulgt godt op undervejs.

— Kursist

Kære Sarah & Dag
Tusind tak for en super god dag den 25.09.2012. med konflikthåndtering. Jeg synes at I kan være stolte over Jeres indsats og mine forventninger er fuldt ud indfriet. Jeg er overbevist om at vi alle havde en god dag og at vi – på hver vores måde – har fået noget at tænke over. Vi har talt meget om oplevelserne og jeg er overbevist om at vi kan og vil bruge det i vores daglige arbejde …
Normalt er forventningerne ikke særlig store til et lidt “tungt” emne som konfilkthåndtering – måske
fordi man kan frygte at det indeholder en masse teori og pædagogiske udredninger. . .
MEN I var rigtig gode til at skabe nogle realistiske hverdagssituationer (ikke mindst med Jeres professionelle rollespil. .. SUPERGODT) hvor teorien blev en naturlig del af.
Jeg bemærkede at vi flere gange hørte deltagerne sige: … “Jamen det er jo sådan jeg plejer at gøre men NU ved jeg hvorfor jeg gør sådan …”
I min egenskab af Arbejdsmiljørepræsentant bliver jeg jævnligt tilkaldt når der er optræk til konflikt mellem en medarbejder og en borger. .. Jeg er overbevist om at både mine kolleger og jeg i fremtiden vil være mere opmærksomme på at tage situationen i opløbet. Tæl til 10 ( eller 20 ) og forsøg at gå et trin ned af stigen. Er det nødvendigt at der opstår en konflikt? Kan vi reagere anderledes i situationen? Og navnlig hvordan gør vi? Kan vi gøre en forskel med kropssprog ? Maske med et smil? Eller hvordan gør vi???
En ting som jeg har bemærket er, at mine kolleger (og jeg selv) var meget overasket over at I var så godt inde i sagerne – I ved hvordan arbejdet foregår på et Jobcenter – stor ros for Jeres forberedelse.
Jeg har talt med HR medarbejder Peter Lund Andersen, Herning Kommune – som jo skabte kontakten til dig/Jer og jeg har rost Jeres indsats og givet udtryk for at dette forløb bestemt kan anbefales til alle der har borgerkontakt.
Jeg sidder i MED-udvalget på Jobcenter Herning og jeg vil orientere om mine gode oplevelser på næste møde hvor jeg ligeledes vil anbefale at alle kollegerne i Jobcentret – samt Kompetencecentret – får mulighed for at deltage i et tilsvarende kursusforløb.
TAK for en god oplevelse og for Jeres måde at gennemføre undervisningen på – bliv endelig ved med at gøre som I gør – ingen grund til at ændre en succes…
Jeg håber at I begge fik noget ud af dagen og at I har mod på at fortsætte i samme spor…
Håber vores veje mødes igen.

— Peder Rasmussen Arbejdsmiljørepræsentant Jobcenter Herning.

Niveauet har været højt og relevant, og oplægsholderne har
været inspirerende og gode til at formidle budskabet.

Et meget levende kursus, med relevante cases, som giver stof
til eftertanke. Med opføldningsdagen får man “sat tingene på
plads”, hvilket gør, at det kommer mere naturligt i
dagligdagen.

Fordi det skriftlige materiale var præcist og vel struktureret,
opgaverne relevante og kursus holderne meget engagerede,
faglige og meget inspirerende, gode øvelser og meget præcis
og brugbar feed back. Kursus holderne skabte et trygt
læringsrum.

”På Stefanshjemmet inviterede vi Sarah til at undervise hos os i 2 dage. Deltagerne i kurset var pædagoger, assistenter og terapeuter. Der var ingen tvivl om deltagernes begejstring for undervisningen. Der var stor tilfredshed med indholdet og undervisningsformen, som beskrives som helt unik. Det er som om Sarahs undervisning forløser noget og inspirer til adfærdsændringer i hverdagslivet. Hun gav mod til at turde. Med den karakteristik kan vi kun sige at det har været til et 13 tal efter den gamle skala. Vi vil kalde på hende igen”.