≡ Menu

Sind og krop som et hele

Jeg arbejder ud fra den antagelse, at sind og krop kan forstås som et hele.

Jeg tror på, at vores krop gemmer på de erfaringer vi har gjort os igennem livet. Kroppen kan dermed siges, at blive bærer af en viden som vi bruger i vores dagligdag, men som vi langt fra altid er bevidst om.

Den kropslige viden gør os i stand til at handle pr automatik, uden at vi altid behøver at tænke derover. Dette er i mange situationer energibesparende, men der kan også være tale om vaner der gør, at vi kommer til at handle uhensigtsmæssigt i forhold til os selv og andre.

I mit arbejde er jeg optaget af, hvordan man kan ændre på de uhensigtsmæssige vaner/mønstre, ved for eksempelvis at blive bevidst om det, kroppen gør pr. automatik og fortæller os i den konkrete situation her og nu. Dette er skridtet imod, at kroppen kan lære sig nye vaner/mønstre, der betyder at vi kan handle mere konstruktivt og i større overensstemmelse med de værdier, vi har som mennesker.

Et er, at vi som person kan får en større indsigt i egne værdier og reaktions- og handlemønstre.

Et anet er, at være i stand til at handle ud fra denne indsigt, således at vi oplever større mening og livskvalitet i hverdagen. Med andre ord, kan vi med vores intellekt vide, hvad der er godt for os, men kan kroppen handle derefter?

I mit arbejde er jeg optaget af, hvordan der kan skabes en større kontakt mellem intellekt og krop, hjerne og hjerte eller som anført – sind og krop.

I praksis, er denne kontakt for mig at se afgørende for, om den indsigt personen får igennem arbejdet med sig selv, kan omsættes til konkret handling, som personen kan mærke gør en forskel i hverdagen og i livet på længere sigt.