≡ Menu

Caseplay

Et stærkt forumteater inspireret metode

Augusto Boal er ophavsmanden til forumteatret. Hans metoder har vist sin styrke indenfor undervisning, socialpædagogik, i terapi og i det kunstneriske teaterarbejde. I dag arbejder Boal som leder af Center for De Undertryktes Teater og betragtes som en af det moderne teaters store fornyere.

Forumteater kan defineres ved at være teater som tager udgangspunkt i en aktuel konflikt eller uretfærdighed for en person eller gruppe. Konflikten fremvises i en let genkendelig situation, således at deltagerne kan få øje på ligheder imellem stykket og virkeligheden. Efter at spillet er afsluttet kan tilskuerne selv gribe ind i handlingen og improvisere alternative løsninger på spillets konflikt.

Caseplay adskiller sig fra forumteater på det punkt, at deltageren på scenen har mulighed for at få konkret feedback fra den skuespiller som vedkommende spiller overfor. Dette giver deltageren en unik chance for at forstå, hvordan han/hun, både verbalt og nonverbalt, påvirker andre.